Generelle betingelser for møder, kurser, konferencer og selskaber

A: Følgende generelle betingelser er gældende for KRUNCH. Ordrebekræftelsen i underskrevet stand, er selve aftalegrundlaget for møder, kurser, konferencer og selskaber (i det følgende kaldet arrangementer). Ordrebekræftelsen betragtes som det oprindelige bestilte og den påførte ankomstdato betragtes som arrangementets starttidspunkt. For at være gyldig skal enhver reduktion og afbestilling gives KRUNCH skriftligt.
Der afregnes kontant ved arrangements afslutning med mindre andet er anført i den skriftlige ordrebekræftelse. Betaling kan ske kontant eller med et af KRUNCH godkendte kreditkort. Alle anførte priser er inklusive moms og betjening.

Ved fakturering er betalingsbetingelserne 8 dage fra faktureringsdatoen. Herefter debiteres renter med 2.0 % pr. påbegyndt måned.
B: Et møde, kursus eller konferencearrangement kan senest afbestilles 6 uger før ankomstdato. Såfremt et arrangement bliver afbestilt mindre end 6 uger før ankomst, kan dette ikke ske efter bekræftelsen er underskrevet, uden dette medfører betaling af en godtgørelse (jf. stk. C).
C: Følgende regler er gældende for reduktion af deltagerantallet mindre end 6 uger før møde, kursus eller konferencearrangementets start:
1. Reduktion af op til 35% af oprindeligt deltagerantal skal meddeles KRUNCH skriftligt senest 21 dage før ankomst.
2. Reduktion af op til 10% af oprindeligt deltagerantal skal meddeles KRUNCH skriftligt senest 8 dage før ankomst.
3. Reduktion af op til 5% af oprindeligt deltagerantal, eller reduktion af 1 person ved arrangementer under 30 personer, skal meddeles KRUNCH skriftligt senest 48 timer før arrangementets start.
D: Ved afbestilling og/eller reduktion af et møde, kursus eller konferencearrangement foretaget senere end de nævnte tidsfrister, jf. afsnit D og E, har KRUNCH krav på en godtgørelse på 65 % af den aftalte pris. Foretages reduktion og/eller afbestilling mindre end 48 timer før arrangementets starttidspunkt har KRUNCH krav på en godtgørelse på 100% af den aftalte pris. Derudover kan der kræves fuld dækning for eksterne ydelser, som kunden har bestilt gennem KRUNCH, i fald disse ikke omkostningsfrit kan afbestilles.
E: KRUNCH forbeholder sig ret til at opkræve et reservationsgebyr eller depositum. Dette skal være specificeret i ordrebekræftelsen
F: Afbestilling af et selskabsarrangement på: .

1. Over 12 personer kan rettidigt ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse
2. Under 12 personer kan rettidigt ske skriftligt inden 2 uger før arrangementets afholdelse>
G: Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller ved reduktion på mere end 10% i antallet af bestilte kuverter:
1. Inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kan KRUNCH kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter eller ved reduktion 50% af prisen for antallet af afbestilte kuverter udover 10%. Desuden kan KRUNCH kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles.
2. Senere end 6 døgn før arrangementets afholdelse, kan hotellet eller restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter eller ved reduktion 75% af prisen for de bestilte kuverter eller ved reduktion 75% af prisen for samtlige afbestilt kuverter. Desuden kan KRUNCH kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles.
3. Ved manglede fremmøde (no show) betales fuld pris for hele arrangementet.
H: Disse generelle betingelser er en del af HORESTA’s regelsæt, som er gældende i det omfang de ikke er gengivet ovenfor. Regelsættet kan naturligvis rekvireres på foranledning.